شاخه ها

میزان مقاومت اپل واچ در برابر آب

screen shot ۱۳۹۴-۰۶-۰۴ at ۱۵.۴۲.۲۸.png

شاید اکثر افراد استفاده کننده از اپل واچ از این موضوع آگاه باشند اما، ما می خواهیم دوباره آن را برای کاربران جدید تصریح کنیم که اپل واچ مقاوم در برابر آب می باشد اما ضد آب نیست. سرعت مقاومت آن در برابر آب 1PX7 است. این امر اساسا به این معنی است که می تواند در برابر دوش گرفتن، شستشوی دستها، باران وعرق کردن دست مقاومت کند.حتی شنا کردن با اپل واچ تا عمق یک متری امکان پذیر است، اما اگر به عمق بیش از ۱ متر برده شود ممکن است آسیب ببیند. همچنین اگر اپل واچ را در ارتفاع کمتر از یک متری زیر آب، برای مدت زمانی بیشتر از ۳۰ دقیقه قرار دهید نیز امکان آسیب دیدن خواهد داشت.

ادامه